Blíží se konec realitní džungle?

Blíží se konec realitní džungle?

Po dlouhých letech příprav a jednání došlo 8. 11. 2019 ke schválení zákona o realitním zprostředkování Poslaneckou sněmovnou. Doba, po kterou se zákon připravoval, byla téměř nekonečná – první pokusy upravit zákonem realitní podnikání se objevily před téměř deseti lety. A to je hodně dlouhá doba i na naše zákonodárce… Jenže tento zákon prostě neměl u poslanců prioritu, zřejmě to nebylo téma, na kterém by se daly vydělat politické body. Z tohoto pohledu se dá říct: Konečně ho máme!

Kdo může být realitním makléřem?

Zákon upravuje podmínky, za kterých je možné stát se realitním makléřem nebo založit a provozovat realitní kancelář. Dnes stačí jen dojít na živnostenský odbor, zaplatit 1 000 Kč a můžete si říkat realitní makléř. To už naštěstí nebude možné – realitní zprostředkování bude vázaná živnost s požadavky na vzdělání nebo praxi. Ne že by to bylo nějak omezující – dostačuje titul z VŠ s ekonomickým, právním nebo stavebním zaměřením, střední škola a tři roky praxe, složení kurzu s certifikací MŠMT nebo MBA a rok praxe – ale je to alespoň něco…

Úschovy jsou i nadále možné…

Realitní makléři i kanceláře budou mít i nadále možnost poskytovat úschovu peněžních prostředků, klient o ni ale bude muset písemně požádat. Co je ale důležité – zvýší se ochrana takto uschovaných prostředků, a to v podstatě na úroveň ochrany, jako mají advokáti nebo notáři. Uschované prostředky budou muset být drženy na samostatných účtech, budou pojištěny a nebude hrozit, že je realitní kancelář použije pro svůj běžný provoz – úschovy budou totiž kontrolovány ze strany živnostenského úřadu.

Nově se také stanovuje požadavek na písemnou formu smlouvy o realitním zprostředkování – zamezí se tak nejasnostem, které mohly doposud vznikat v případech, kdy se majitel s makléřem dohodl na podmínkách pouze ústně. Za sebe jen mohu říct, že ústní dohoda je v případě, kdy se jedná o prodej majetku v hodnotě milionů korun, naprosto nevhodná, a vždy jsem považoval za standard písemnou formu zprostředkovatelské smlouvy.

Zbytečné pojištění

Nově se také stanovuje požadavek na písemnou formu smlouvy o realitním zprostředkování – zamezí se tak nejasnostem, které mohly doposud vznikat v případech, kdy se majitel s makléřem dohodl na podmínkách pouze ústně. Za sebe jen mohu říct, že ústní dohoda je v případě, kdy se jedná o prodej majetku v hodnotě milionů korun, naprosto nevhodná, a vždy jsem považoval za standard písemnou formu zprostředkovatelské smlouvy.

Kdy bude zákon platit?

Původní plán počítal s účinností zákona od ledna 2020, ale to je již nemožné – zákon teď půjde do Senátu a následně ho musí podepsat i prezident. Může tak dojít ke schválení pozměňovacích návrhů v Senátu, které by následně musela Poslanecká sněmovna také schválit, čímž by se proces opět protahoval… Možné termíny pro jeho účinnost jsou pak od 1. července 2020 nebo 1. ledna 2021. Nejpravděpodobnější je ale varianta obecné účinnosti, tedy 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce listin. A k tomu může dojít kdykoliv v průběhu příštího roku.

Ve své realitní praxi dlouhodobě dodržuji Etický kodex makléřů QARA a Etický kodex Asociace Realitních makléřů ČR (ARK ČR) – ty již dlouho požadují po makléřích chování, které bude nově zakotveno v zákoně, a adaptace na tento zákon bude u mě tedy hladká.

Konec předkupního práva u garážových stání?

Neméně očekávanou změnou, na kterou se těšili jak majitelé nemovitostí, tak i realitní makléři, bylo zrušení předkupního práva spoluvlastníků u vybraných typů nemovitostí (typicky garážová stání nebo sklepy). Bohužel se tuto novelu občanského zákoníku nepodařilo schválit, takže i po 1. 1. 2020 zůstává povinnost předkládat nabídku na uplatnění předkupního práva ostatním spoluvlastníkům ve výše zmíněných případech. To bohužel znamená zbytečné prodlužování procesu prodeje nemovitosti a zároveň zvýšené náklady na straně realitních makléřů. Můžeme jen doufat, že se v příštím roce podaří tuto novelu schválit a tuto zbytečně zatěžující záležitost konečně odstranit.

A co takhle zrušení daně z nabytí nemovitosti?

V posledních několika měsících se také objevily náznaky, že by mohlo dojít ke zrušení velmi nepopulární daně z nabytí nemovitosti. Osobně považuji tuto daň za jednu z nejméně spravedlivých – kupující pořizuje nemovitost ze svých prostředků, které jsou zdaněné, a stát mu je ještě jednou prostřednictvím této daně zdaní. Tedy jednoznačný trest za to, že je člověk úspěšný a je schopen si ze svých úspor pořídit nemovitost. Obhajoba zastánců této daně, že tím stát alespoň částečně daňově postihne peníze vzniklé v černé ekonomice, nemůže obstát – stát by se měl snažit daně vybírat tam, kde tyto černé peníze vznikají. To je ale mnohem složitější… Bohužel naše současná vláda a její poslanci tyto návrhy nepodpořili a daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % zůstává i nadále v platnosti.

Což takhle navýšení poplatku za katastr?

A aby toho nebylo málo, v rámci daňového balíčku schválily vládní strany zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí z 1 000 Kč na 2 000 Kč. Zdá se to být malá částka, ale v době digitalizace, kdy řadu činností zastoupí technika, je navýšení o 100 % naprosto nemorální. Navíc iniciované vládní stranou, která před volbami slibovala, že daně nebude zvyšovat. Jenže těch několik set milionů prostě tato vláda potřebuje… Každopádně i v budoucnu, stejně jako doposud, budu tento poplatek hradit za své klienty já. Bez ohledu na jeho výši.

Po schválení zákona o realitním zprostředkování zřejmě dojde k postupnému vyčištění trhu od realitních makléřů, kteří neposkytují profesionální služby a měli tuto činnost jako přivýdělek nebo se pokoušeli snadno a rychle vydělat na úkor kvality. Časem se třeba dočkáme i situace, kdy bude profese realitního makléře vážená jako jinde v zahraničí…

Předkupní právo v roce 2018 – riziko pro majitele, příležitost pro spekulanty a administrativa pro všechny

Předkupní právo v roce 2018 – riziko pro majitele, příležitost pro spekulanty a administrativa pro všechny

Původní občanský zákoník z roku 1964 obsahoval u spoluvlastnických podílů na nemovitosti předkupní právo. Realita ale byla taková, že se to příliš neřešilo a v případě prodeje spoluvlastnického podílu na nemovitosti se nabídka předkupního práva často nerealizovala. Změna přišla s rokem 2014 a platností NOZ. V něm nebylo předkupní právo u nemovitostí (převáděných spoluvlastnických podílů) obsaženo – zákonodárci na něj zřejmě zapomněli.

A tak přišla novela NOZ z prosince 2016, která od 1. ledna 2018 předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům vrátila zpět. Jelikož je to poměrně zajímavé téma, které zasahuje do velkého množství realitních transakcí, dostalo se mu poměrně široké publicity. Nedodržení ustanovení o předkupním právu totiž může mít poměrně zásadní dopady. Jaké? Čtěte dál a dozvíte se je. I to, jak rizika spojená s předkupním právem eliminovat.

Kdy se stáváme spoluvlastníky?

Možná to na první pohled není zřejmé, ale spoluvlastníky nemovitosti se stáváme poměrně často. Stačí mít například ke svému bytu zakoupené garážové stání a už jsme spoluvlastníkem nemovitosti. Nejčastěji používaný model vlastnictví u garážových stání je totiž takový, že celá garáž nebo parkovací hala je jedna samostatná jednotka a spolu s bytem si kupujeme spoluvlastnický podíl na této jednotce. Tedy např. 1/60 v případě 60 parkovacích stání. A stejné to může být i u sklepů nebo předzahrádek. Pokud developer vyřešil situaci tak, že sklepní prostory vyčlenil jako jednu samostatnou jednotku, jednotliví uživatelé si koupili podíl na této jednotce. Předkupní právo se takového majitele sklepa také týká, obdobné je to u předzahrádek. Samozřejmě v případě, že se rozhodne tento podíl prodat nebo darovat (neplatí pro osobu blízkou), nejčastěji společně s prodejem bytu. A kde zjistíte, v jakém režimu je vaše garáž nebo sklep evidována? Samozřejmě v katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

NOZ říká:
§ 1124: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 1125: „Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.“

Vlastník tedy musí nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům ke koupi, a to za cenu, za kterou chce prodat podíl třetí osobě, v případě darování za cenu obvyklou. Nemůže tedy spekulativně zvýšit cenu pro spoluvlastníky (aby je od koupě odradil) a ve skutečnosti pak prodat podíl za cenu nižší. Pokud podíl nenabídne vůbec, běží tříletá promlčecí lhůta, po kterou mají spoluvlastníci, kterým nebylo předkupní právo nabídnuto, právo dožadovat se neplatnosti takovéhoto prodeje a koupit nemovitost (podíl) za cenu, za kterou se transakce realizovala.

Proč by se o prodej mého podílu ostatní spoluvlastníci zajímali?

Asi si říkáte – a proč by to dělali? Pro peníze… 🙂 Nejde totiž jen o to, že si váš bývalý soused může vzpomenout, že by se mu vaše (teď již bývalé) garážové stání hodilo pro jeho další auto, a chtít ho získat dodatečně, v tříleté lhůtě. I to je dobrý důvod. Další důvod může být totiž spekulativní – asi každý zaregistroval, že ceny nemovitostí rostou v poslední době poměrně rychle. Právě v tom je ta příležitost (a pro vás riziko) – není nic jednoduššího než se za ony tři roky podívat na ceny garážových stání a porovnat si tuto cenu s částkou, za kterou mělo být toto stání nabídnuto v rámci předkupního práva. Pokud soused zjistí, že ono stání nyní stojí místo původních 200 tis. Kč například 300 tis. Kč, tak právě vydělal 100 tis. Kč (zde si dosaďte libovolné částky). Napadení původního převodu garážového stání a uplatnění předkupního práva na koupi garážového stání již pak jen zajistí právník a za nějakou dobu (pokud se všichni zainteresovaní nedomluví) i soud. Na vás pak zbude vypořádat se s novým vlastníkem, který o ono garážové stání, sklep nebo předzahrádku přišel. A to nebude ani příjemné, ani levné…

Jak z toho ven?

Zjednodušeně – je potřeba správně ošetřit nabídku předkupního práva. A jak na to prakticky? Do kupní smlouvy zapracovat povinnost předkupního práva, oslovit všechny spoluvlastníky, tedy všech šedesát nebo klidně i několik stovek v případě velkých SVJ (samozřejmě průkazně, tedy např. doporučeným dopisem), a nabídnout jim za stejných podmínek, jaké jsou dohodnuty s kupujícím, spoluvlastnický podíl ke koupi. Pak nezbývá než jen čekat tři měsíce, zda se během této doby někdo ze spoluvlastníků rozhodne své právo uplatnit. Pokud ne, může dojít k převodu nemovitosti na kupujícího. Samozřejmě je také potřeba ošetřit tuto „komplikaci“ s bankou, která koupi nemovitosti pro kupujícího případně financuje. Případné vzdání se předkupního práva pak musí být zapsáno v katastru nemovitostí a je platné i pro všechny případné budoucí vlastníky daného podílu.

K paradoxní situaci může dojít v případě, že se předkupní právo rozhodne využít více spoluvlastníků – neexistuje totiž žádné pořadí, kdo daný podíl nabude jako první, a tak ho nabývají všichni. Jedno parkovací stání tak klidně může mít například pět vlastníků. O tom, jak ho budou využívat, můžeme jen spekulovat.

Pokud tedy prodáváte byt a společně s ním i spoluvlastnický podíl například na garážovém stání, doporučuji vám ověřit si, že v souladu s NOZ dojde při prodeji k nabídce předkupního práva spoluvlastníkům postupem, jaký respektuje práva ostatních spolumajitelů. A pokud naopak takový byt kupujete, nechte si alespoň vystavit potvrzení od prodávajícího, že k nabídce předkupního práva došlo. Ideální by bylo získat takové potvrzení i od všech spoluvlastníků, to ale může být v některých případech téměř nemožné.

Další novela, snad už poslední

Vzhledem k tomu, že se kvůli této novele NOZ výrazně prodloužila doba prodeje nemovitostí, u kterých je potřeba předkupní právo ošetřit, rozhodla se vláda prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj pro další novelu. V ní by mělo být předkupní právo zrušeno u nebytových jednotek v rámci SVJ, tedy oněch garáží. Zda se to však podaří, v jakém termínu a jaké podíly budou z této povinnosti vyjmuty, zatím není zcela jasné.

Pokud tedy nechcete riskovat při prodeji své nemovitosti, součástí jejíhož prodeje je i spoluvlastnický podíl, svěřte se do rukou odborníka, který vám s touto transakcí pomůže. Realitní kanceláře mají již zkušenosti, jak se s tímto problémem vyrovnat. Pokud se obrátíte přímo na mě nebo na kteréhokoliv jiného makléře spolupracujícího s QARA, bude o vás dobře postaráno. Nejen co se týká ošetření předkupního práva, ale i veškerých dalších služeb.

 

Blížíme se na trhu nemovitostí k hraně útesu?

Blížíme se na trhu nemovitostí k hraně útesu?

Jsou aktuální ceny nemovitostí nafouknutá bublina, která již brzy praskne? Má cenu dnes kupovat nemovitost – ať už na investici, nebo pro vlastní bydlení? Budou krátkodobé pronájmy (např. přes AirBnB nebo booking.com) i nadále příležitostí jak získat z pronájmu nemovitosti nadprůměrný výnos? Přijde další krize? Kam porostou úrokové sazby hypotečních úvěrů? Vyplatí se i za cenu omezené možnosti splatit hypoteční úvěr dlouhá fixace úrokové sazby?
Všechny tyto a mnohé další otázky mi v poslední době položili klienti, známí a kamarádi. Rád bych řekl, že jsem na ně dokázal jednoznačně odpovědět, ale tak to není. Nemám křišťálovou kouli, ani nedokážu věštit budoucnost z karet. Když se ale zamyslíte nad tím, co všechno se teď děje, jaký je vývoj a kam asi směřujeme, tak se asi shodneme: „něco“ přijde. A je jen otázka kdy a jak velká změna to bude…
Sepsal jsem aktuální stav u několik parametrů, které budou mít na další vývoj pravděpodobně významný vliv. Pojďte se tedy zamyslet se mnou…

 

Nabídka nemovitostí klesá

Počet inzerovaných nemovitostí se za poslední rok snížil o víc než 25 % (podle čísel ze serveru sreality.cz), a je tak stále těžší najít vhodnou nemovitost. Nabídka nemovitostí se prostě zmenšila. Nabídka novostaveb od developerů je tak malá, že zájemci o nové bydlení musejí kupovat byty již ve chvíli, kdy jsou tyto byty teprve na papíře a reálně není na místě stavby ani takzvaně „kopnuto“. Později jsou totiž už menší a levnější byty prodány a v nabídce jsou buď velké a drahé byty, nebo ležáky. Oba tyto efekty mají samozřejmě vliv na růst cen nemovitostí – základní pravidlo tržní ekonomiky říká, že když je něčeho málo, tak jde cena nahoru. Nových bytů je zároveň tak málo, že se za poslední rok jejich nabídky snížila skoro na polovinu a i nadále klesá. V našem právním prostředí totiž trvá až 10 let (od zahájení administrativního kolečka až po jeho stavbu a předání bytů novým majitelům), než se developerovi podaří bytový dům zrealizovat, a to je až neuvěřitelně dlouhá doba…

Ceny nemovitostí rostou málem do nebes

Ceny nemovitostí i nadále rostou, a to i přes krátké období na přelomu loňského a letošního roku, kdy už se zdálo, že dojde ke stagnaci. Srovnání v poslední době opět ukazují výrazný meziroční růst cen nemovitostí. V posledních zveřejněných datech do června 2017 najdeme nárůst průměrné ceny prodaných bytů o 10 %, přičemž v některých lokalitách je to výrazně více (např. na Praze 2 představuje meziroční nárůst 23 %). Data pro tuto statistiku jsou čerpána z reálně uskutečněných transakcí – z kupních smluv evidovaných v katastrech nemovitostí – a jsou zpracovávána poradenskou společností Deloitte. Více detailů např. v tomto článku nebo přímo na stránce projektu cenovamapa.org. Mimochodem data za třetí čtvrtletí dle uskutečněných prodejů u makléřů naší společnosti naznačují, že růst i nadále pokračuje…

ČNB a banky – další kousky do skládačky

Také průměrná výše úroku na nově poskytovaných hypotékách postupně roste a získat dnes sazbu pod 2 % je téměř nemožné, i když ještě před necelým rokem jsme slýchávali od klientů i nabídky na 1,29 % za 10letou fixaci. To by dnes byla trefa do černého… 😀
Aktuálně banky už poněkolikáté zdražily nabídkové sazby hypotečních úvěrů a vzhledem ke zvyšování základní sazby v ekonomice (REPO sazby) ze strany ČNB se zastavení tohoto trendu určitě nedá očekávat. Naopak úrokové sazby u hypoték určitě ještě porostou. K tomu všemu ČNB již před časem zpřísnila podmínky pro žadatele o hypotéku a požaduje, aby alespoň část kupní ceny nemovitosti financovali z vlastních prostředků. Takže oblíbený produkt 100% hypotéka je již minulostí (ponechme stranou rizika takovéto hypotéky) a i půjčit si více než 80 % LTV (loan to value) je komplikovanější a přinejmenším dražší než dříve.

Co to všechno znamená?

Nevím jak vy, ale já mám pocit, že se v tuto chvíli blížíme k nějakému zlomu. Že se prostě blíží chvíle, kdy se tyto výše zmíněné parametry sečtou a výsledkem bude nějaký otřes. Jak velký je samozřejmě otázka. Skoro bych se vsadil, že je něco ve vzduchu, a že rok 2018 bude v tomto směru zlomový… Nikdo z nás to nedokáže ovlivnit, takže nezbývá než se na to pokusit připravit. Držím nám všem palce!

Výše nájmů – zapomenutá mladší sestra současného růstu cen nemovitostí

Výše nájmů – zapomenutá mladší sestra současného růstu cen nemovitostí

Tato doba je vážně zvláštní. Ekonomice se daří, máme nejnižší nezaměstnanost v historii, bezpečnostní situace naší země je jedna z nejlepších v Evropě (a asi i na světě), ale přes to všechno nejsou Češi jako národ spokojení. Letošní podzimní volby do poslanecké sněmovny jsou toho důkazem. Volíme na protest proti tradičním stranám populisty. Chceme věřit jejich sloganům a dáváme tak všanc svoji budoucnost. Jenže co když líp už bylo? 😀

V realitách to totiž platí stoprocentně – líp už bylo. Tedy z pohledu cen nemovitostí, dostupnosti úvěrů na bydlení (počtu poskytnutých hypoték), rozsahu nabídky nemovitostí, počtu nových bytů v nabídce developerů atd.

A jaký je vývoj u nájmů?

V poslední době se na mě obrátilo několik klientů s tím, že po dvou nebo třech letech bude v jejich bytě končit nájemník, kterého jsme společně našli. A že by byli rádi, kdybych jim opět pomohl najít nového spolehlivého nájemníka. K jejich velkému překvapení jsem jim (po analýze aktuální situace s nájemními byty v příslušné lokalitě) navrhoval novou výši nájemného o 20–30 % vyšší, než byla výše v předchozí smlouvě. Přestože se nebavíme o žádných luxusních bytech, 3 až 4 tisíce korun měsíčně navíc dají za rok částku, za kterou se dá pořídit minimálně pěkný výlet, při troše skromnosti i dovolená. 😀

A tak si říkám – není v dnešní době běžně používaná doložka o navyšování nájmů o výši inflace překonaná? Vždyť inflace je velmi nízká (poslední tři roky se držela pod 1 %), přitom ceny nemovitostí za stejné období vzrostly v průměru o 25–30 %, v určitých lokalitách i mnohem více. V podstatě ale neznám majitele nemovitosti, který by za toto období zvyšoval nájemné u stávajících nájemníků. Nízká inflace to automaticky neumožnila a pouštět se do vyjednávání s nájemníky se zřejmě majitelům nechtělo. Nemělo by se tedy nějak pravidelně zohledňovat, že cena bytu, který poskytnu nájemníkovi k bydlení, se výrazně zvýšila? Neměl bych chtít jako majitel vyšší nájem? A samozřejmě i naopak – pokud začnou ceny nemovitostí klesat, neměla by klesat i výše nájemného? Co si o tom myslíte?

V běžné situaci, kdy se uzavírá nájemní smlouva na dobu určitou (obvykle na 1 rok), není od věci v dostatečném předstihu před koncem této doby zkontaktovat nájemníka a s odkazem na vývoj cen nemovitostí projednat výši nájemného na další období. V případě dohody není problém připravit dodatek ke stávající smlouvě a výši nájemného upravit. Jsem si jistý, že i nájemníci sledují trendy ve vývoji cen nemovitostí a že i pro ně je výhodnější domluvit se na úpravě nájemného než hledat nové bydlení a řešit stěhování.

A pokud chcete mít pro takové jednání s nájemníkem dostatek pádných argumentů, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám pomohu je připravit a v případě potřeby se mohu samotného jednání i zúčastnit.

Změny, změny, změny…

Změny, změny, změny…

Realitní business je v poslední době ve znamení změn a novinek – a někdy si říkám, jestli je to dobře. Na podzim to byla změna poplatníka daně z nabytí nemovitosti (něco málo jsem k tomu napsal ZDE), zároveň ČNB postupně utahovala regulaci u poskytování hypotečních úvěrů, prodeje nových bytů jdou tak rychle, že se nové nestačí stavět (minimálně v Praze), což dále přispívá k růstu cen novostaveb, a do toho celý rok rostou ceny všech typů nemovitostí, jako už dlouho ne. Trh se mění a pro běžného člověka se stává čím dál složitější se v tom všem vyznat.

Zákon o realitním zprostředkování je u ledu

Do toho pak Legislativní rada vlády řekne, že vlastně není potřeba urychleně začít poskytování realitního zprostředkování regulovat a zastaví projednávání návrhu na regulaci činnosti realitních kanceláří a makléřů. Přijde mi to minimálně jako nešťastné… Vláda tak vlastně nechává na trhu, aby se zařídil podle sebe – to je na jednu stranu dobrá zpráva (je to jeden ze základních principů fungování tržní ekonomiky a svobodného podnikání), ale za 27 let se realitní trh sám příliš nezkultivoval a na zlepšení to zatím příliš nevypadá… ☹ Nezbývá než si dobře prověřit, komu svěřím svou nemovitost, pokud jí chci prodat nebo pronajmout – stát to, minimálně zatím, stále nechává na spotřebiteli.

Předkupní právo se vrací

Naopak pozitivní změnou je návrat předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí při převodu podílu – vrací se tak stav, který platil před zavedením Nového občanského zákoníku. Spoluvlastníci nemovitostí tak opět budou moci ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, a případně opět budou moci zabránit převodu na nechtěnou osobu tím, že využijí svého předkupního práva. Nová úprava předkupního práva bude platit pro úplatné i bezúplatné převody, s výjimkou kdy se jedná o převod na osobu blízkou (definice § 22 občanského zákoníku) a účinnost této novely bude od 1. ledna 2018.

Omezení jistoty… 😉

Od 1. Března 2017 se také mění maximální výše jistoty (dříve kauce) při nájmu bytu nebo domu – v původní úpravě to byl až šestinásobek měsíčního nájemného, u smluv nově uzavřených bude maximální částka kauce omezena na trojnásobek. Smluvní volnost se tak v tomto případě naopak omezuje a majitelé nemovitostí tak budou muset hledat jiné možnosti, jak v případě potřeby dostatečně zajistit svůj majetek proti nespolehlivým nájemníkům.

Jak je vidět, změn a novinek je v oblasti realit stále dost – a pokud se člověk chce rozhodovat o své nemovitosti na základě relevantních skutečností, nezbývá než stále sledovat novinky a trendy. A nebo se obrátit na někoho, kdo se za vás o všechno postará.

Krásné jaro bez starostí s nemovitostmi přeje Honza Novotný

 

Realitní okurková sezóna

Realitní okurková sezóna

Léto je v realitním obchodě obvykle období klidu, kdy se uskuteční jen málo transakcí, moc prodávajících nechce řešit starosti se zajišťováním prodeje své nemovitosti a ani kupující nejsou příliš aktivní. Všichni si prostě chtějí užívat léta, volných dní a nepřemýšlet o zásadních rozhodnutích, které se týkají nemovitostí.

deckchairs-355596_1920

Toto léto ale bylo jiné. Všechny výše zmíněné body v podstatě neplatily – prodávající zadávali zakázky makléřům o sto šest, kupující byli ochotní chodit po prohlídkách bez ohledu na počasí a celkový počet uzavřených transakcí byl, alespoň co se týká naší kanceléře a makléřů QARA, naprosto výjimečný.

To vše jsou pro nás, realitní zprostředkovatele, samozřejmě pozitivní jevy. Do toho se ale v poslední době objevilo několik témat, která naopak mění zažitá pravidla obchodu s nemovitostmi a je otázka, jaký bude jejich reálný dopad.

Daň z nabytí nemovitosti platí kupující

Asi nejvíce diskutovanou záležitostí je změna poplatníka daně z nabytí nemovitosti. Nově tuto daň již nebude platit prodávající, ale daň bude čistě záležitost kupujícího, který byl dosud obvykle jen ručitelem. Dalo by se k tomu jen říci – konečně, logika zvítězila. Ale věc je trochu složitější. V současnosti je totiž obvykle v nabídkové ceně za nemovitost obsažena již i tato daň, tj. že prodávající tuto daň po dokončení transakce uhradí. Nyní ale tuto povinnost mít nebude. Každého asi logicky napadne – měla by se tedy snížit cena nemovitosti, jelikož prodávající daň nezaplatí a naopak ji bude muset zaplatit kupující. Ten tedy bude ochoten nabídnout za nemovitost menší částku, jelikož bude počítat i s penězi na úhradu daně. Daň je stanovena na 4% z vyměřovacího základu (pokud vás zajímá jak se vypočítá, tak se můžete podívat na tento můj dřívější článek), což by mělo znamenat že nabídkové ceny by měli klesnout o cca 3.8 (údaj vypočtený ministerstvem financí).

Jaká bude skutečnost? Dá se opravdu očekávat, že nabídkové ceny klesnou? Nebo se prodávající pokusí cenu udržet a tak trochu na této daňové změně vydělat? Já osobně si myslím, že druhá možnost je správná… 😉 Každopádně nejpozději v listopadu, od kdy je tato úprava platná, se to dozvíme.

Omezení 100 % hypoték – regulace ČNB na vzestupu

Další velmi zajímavou novinkou, která nás již brzy čeká, je nařízení ČNB, které znemožní bankám poskytovat 100% hypotéky. Od října 2016 tak budou banky poskytovat klientovi maximálně 95% hodnoty nemovitosti, od dubna 2017 dokonce již jen 90%. Mělo by se tak omezit riziko, že při poklesu cen nemovitostí a současném nesplácení úvěru klientem nebude zástava pro banku dostatečná a banky tak budou muset část těchto úvěrů odepsat. Vypadá to jako další, velmi logická záležitost – prostě si hypotéku vezme jen klient, který má nějaké peníze našetřené, a nebude čerpat tak velký úvěr. Současně banka bude nést nižší riziko, že při problémech klienta nedostane zpět všechny své peníze. Jenže…. 🙂

Nepovede toto nařízení spíš k tomu, že si klient půjčí těchto 5% (nebo později 10%) někde jinde? Pokud ano, tak sazba za tento další úvěr bude mnohem vyšší než u hypotéky, protože se bude zcela určitě jednat o nezajištěný úvěr. A klient tak celkově zaplatí víc. Nebo klient při koupi nemovitosti vyčerpá veškeré své úspory (aby zaplatil těchto 5 (nebo 10) % z ceny nemovitosti. Pak v případě problémů se splácením úvěru nebude mít možnost čerpat z úspor, aby překlenul například období, kdy přijde o svůj příjem. Celkově toto nařízení pomůže především bankám, které nebudou nést tak velké riziko.  Pro klienty, kteří by chtěli i nadále financovat 100% ceny nemovitosti úvěrem to bude znamenat vyšší náklady na splácení úvěru a především vyšší riziko, že o nemovitost přijdou, pokud vyčerpají na koupi nemovitosti veškeré své úspory. Můžeme jen doufat, že toto opatření ČNB nezůstane v platnosti příliš dlouho a dojde k opětovnému uvolnění této zbytečné regulace.

Ceny rostou – kdy to skončí?

deloitte-q2-2016K tomu všemu pak stále dochází k růstu cen nemovitostí – jak to vypadalo v Praze v druhém čtvrtletí vidíte na přiloženém obrázku. (zdroj: Deloitte). Opakovaně odpovídám na dotazy svých klientů, zda je tento růst již u konce nebo jestli jsou takovéto ceny nemovitostí reálné, opodstatněné. Moje odpověď na tyto otázky je vždy stejná – cenu nemovitostí tvoří trh, je to vždy dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. A pokud se najdou kupující ochotní za nemovitost tyto částky zaplatit, nezbývá než to akceptovat jako aktuální tržní ceny. Je jen otázkou času, kdy opět dojde ke korekci cen nemovitostí (jako např. v roce 2009), ale v tuto chvíli tomu nic nenasvědčuje a čekání na pokles cen tak může trvat několik let.

Pokoušet se načasovat prodej nebo koupi nemovitosti na tu nejvhodnější dobu tak rozhodně není vhodná strategie a pokud uvažujete o nemovitostní transakci, ten nejlepší čas je právě teď. Vždy. 🙂

Krátké zamyšlení nad realitními „šmejdy“

Krátké zamyšlení nad realitními „šmejdy“

Minulý týden, tj. 5.4.2016, vyšel  v časopisu Týden článek s titulkem: Realitní „šmejdi“ okrádají Čechy. Jak nenaletět při koupi bytu. Těšil jsem se, že se konečně dozvím návod, jak se běžný člověk může bránit tomu, aby při koupi nemovitosti nenaletěl a nepřišel o svoje peníze. Titulek ve mě navodil dojem, že se jedná o problém s realitními zprostředkovateli, tedy realitními makléři. Pojem „šmejdi“ se vžil jako označení neeticky jednajících prodejců téměř čehokoliv, a že se tedy dozvím, jakých podvodů se dopouštějí někteří realitní makléři na svých klientech.

Samotný článek mě však překvapil. Autor v něm popisuje několik případů, kdy klient přišel o své peníze. Většinou se jednalo o transakce, ve kterých nefiguroval žádný zprostředkovatel, tedy realitní makléř, a kdy prodávající byl nějakým způsobem podezřelý – ať už tím, že se prokázal plnou mocí (ve finále se zjistilo, že falešnou), nebo že na prodej spěchal, jelikož odjíždí do zahraniční (následně se ukázalo, že je na něj uvalena exekuce, která zatím nebyla zaznamenána v katastru). Z vlastní zkušenosti vím, že podobné výmluvy a báchorky používají lidé, kteří se snaží něco skrýt, nebo nemají čisté úmysly. Pokud mi tedy protistrana uvede podobné důvody, jsem vždy obezřetný a snažím se vše prověřit ještě víc než obvykle.

Ale zpátky k článku v časopisu Týden. U případů, které jsou v něm popsány, se jednalo o různé pokusy o podvod (proto asi autor použil označení „šmejdi“), přičemž nemovitost byla zneužita jako prostředek jak vylákat z oběti větší sumu peněz. Spíše než na problém při zprostředkování transakce realitními makléři tento článek ukazuje na stav společnosti, kdy v podstatě není možné věřit ani úředně ověřené plné moci nebo zápisu na katastru.

Řešením je více kontrolních mechanizmů během samotné transakce, aby se takovéto pokusy podařilo odhalit dříve, než dojde ke škodě. S tímto není možné než souhlasit – nemovitost, resp. její cena, představuje často největší část majetku člověka, a o tento majetek by se člověk měl starat s patřičnou obezřetností.

Jedním z takovýchto mechanizmů může být i realitní makléř, který vás celou transakcí provede. Správný makléř ty totiž měl prověřit všechny smluvní strany, ověřit faktický stav nemovitosti i okolnosti transakce. Tím se transakce stává bezpečnější – šance, že se podaří pokus o podvod odhalit, se zvětšuje, a i samotní podvodníci si raději vyberou oběť, která služeb realitního makléře nevyužije. Mají totiž větší šanci, že se jim jejich podvod podaří realizovat… 😉

Další možností jak chránit svůj majetek je Služba sledování změn v katastru nemovitostí. Ta vás upozorní, když u vaší nemovitosti dojde v katastru k podání návrhu na jakýkoliv zápis. Může se totiž jednat o pokus odcizit vaší nemovitost, který můžete hned v počátku odhalit a zarazit. Aktivovat tuto službu si může každý vlastník nemovitosti a stojí jen 200Kč. Jednorázově a napořád, pro to až pro 20 nemovitostí. A to se vyplatí. 😉

Detaily ke službě najdete pod tímto odkazem. A pokud byste chtěli s jejím zřízením pomoci, neváhejte mě kontaktovat – rád vám tuto službu zajistím.

Bohužel není možné eliminovat všechna rizika. Čím víc překážek ale položíte před tyto podvodníky s nemovitostmi, tím menší šanci jim dáte, aby mohli uškodit právě Vám. Právě tyto překážky pak mohou být důvodem, že Váš nejcennější majetek zůstane Váš i nadále…

Přeji krásnou aprílovou neděli,

Honza Novotný

Může změna ve zdanění zvýšit náklady na pořízení nemovitosti?

Může změna ve zdanění zvýšit náklady na pořízení nemovitosti?

Prodáváte nemovitost? Nebo ji naopak zamýšlíte kupovat? Pokud ano, měli byste vědět, že se chystá velká změna zdanění převodu nemovitostí, která může výrazně ovlivnit vaše rozhodování. Může totiž změnit celkovou částku, kterou z transakce získáte (při prodeji) nebo kterou zaplatíte (při nákupu).


O co jde? Před několika lety zákonodárci přejmenovali daň z převodu nemovitosti na daň z nabytí nemovitosti. To byla jen taková příprava, ale fakticky se nic nezměnilo. Daň stále platil prodávající a kupující byl ručitelem.

V říjnu loňského roku však vláda schválila novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. V této novele se říká, že povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitosti má kupující. A navíc bude zrušen institut ručitele, prodávající tedy nebude mít z titulu převodu nemovitosti vůči státu žádné daňové povinnosti. S účinností této novely se počítá od 1. dubna 2016.

Změna cen nemovitostí na obzoru

A jaké bude mít tato změna dopady? Asi už tušíte, že budou souviset s cenou nemovitostí… V dnešní situaci počítá prodávající s tím, že musí při prodeji nemovitosti zaplatit i daň. A tak je tato částka skrytě obsažena v ceně nemovitosti. Jakmile vejde tato novela v platnost a povinnost platit daň přejde na kupujícího, měly by logicky klesnout prodejní ceny nemovitostí. Dle analýzy ministerstva financí by to mělo být o 3,8%.

Lze však takový pokles skutečně očekávat? Není spíš pravděpodobné, že prodávající budou (zcela logicky) chtít udržet cenu nemovitostí a získat tak při prodeji víc peněz pro sebe? Jelikož je nikdo nemůže ke snížení ceny nutit, je tato varianta pravděpodobnější. V podstatě tak dojde ke skokovému zvýšení nákladů na pořízení nemovitostí, iniciované státem. Bude to sice jen o „pár“ procent, ale při cenách nemovitostí může jít o desítky až stovky tisíc korun za nemovitost. A to už je znát. Trh si s tím určitě poradí, ale váš osobní rozpočet to může nepříjemně zasáhnout.

Jak se zachovají banky?

Další velkou neznámou je chování bank – dnes můžete na koupi nemovitosti čerpat hypoteční úvěr, a to až do výše 100% ceny nemovitosti. Kromě toho budete ale nově jako kupující povinni zaplatit ještě daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z nabývací hodnoty.

Čerpání hypotečního úvěru je ale dnes účelově vázáno na úhradu kupní ceny nemovitosti, kupující tedy bude zřejmě muset daň uhradit z vlastních zdrojů. A to může být pro některé kupující nepřekonatelná překážka. Banky časem najdou produkty, které nabídnou klientům a umožní jim pořízení nemovitosti – jistě to ale přinese dodatečné náklady pro kupujícího v podobě vyšších úroků nebo poplatků bance.

Reálný dopad? Pro určitou skupinu ANO

Tato změna může mít nepříjemný dopad na ty, kdo se právě teď chystají svůj byt prodat a následně koupit větší byt nebo dům. V tomto případě velmi reálně hrozí, že zaplatíte daň z nabytí nemovitosti nejdříve jako prodávající (při realizaci prodeje podle původního zákona), podruhé pak při koupi nové nemovitosti v případě, že již bude platná výše zmíněná novela.

Jako obvykle nám tedy zákonodárci tak trochu komplikují situaci a mění dlouhodobě zažité a fungující mechanismy. A je na nás všech, abychom se o těchto změnách včas dozvěděli a mohli se na ně dobře připravit. V tom se svým klientům snažím pomáhat i já a pravidelně jim přináším novinky z realitní oblasti.

Pokud máte zájem o další informace k tomuto tématu nebo vás trápí cokoliv kolem realit, budu rád, když mě kontaktujete – bude mi potěšením Vám pomoci najít to nejlepší řešení.

S úctou Honza Novotný,
váš průvodce džunglí realit

4+1 tip jak mít lepší fotky. Třeba na vánoce…

4+1 tip jak mít lepší fotky. Třeba na vánoce…

K realitnímu obchodu patří i focení a natáčení nemovitostí. Bez toho dnes není možné nemovitost efektivně prodat. A jelikož mě focení vždycky bavilo a v poslední době jsem se mu začal docela věnovat, pořídil jsem si nové vybavení a začal objevovat. Zjistil jsem, že abyste se dostali od průměrné k velmi dobré fotce, tak stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel a zásad, které zvládne každý. Neudělají z vás špičkového fotografa, ale budete mít ze svých fotek o 100% lepší pocit.

Pokud tedy chcete mít ještě tyto Vánoce o trochu lepší fotky, věnujte 5 minut na přečtení tohoto článku a začněte lépe fotit ještě dnes…

1. Používejte RAW

Na začátek jsem vás asi trochu zaskočil… Jaký RAW? Co je to za divnou zkratku? A jak mi to vylepší fotky?
Nejdřív tedy – co je RAW. Je to původní, nezkomprimovaný datový soubor, který fotoaparát vytvoří v okamžiku, kdy stisknete spoušť. Je to takový digitální negativ, na jehož zpracování budete potřebovat specializovaný software. Většinou vám ho dodá zdarma výrobce vašeho fotoaparátu nebo můžete využít nějaký komerční program (např. Adobe Lightroom, Zoner Photo Studio, apod.). RAWy využívají zrcadlovky, většina bezzrcadlovek s výměnnými objektivy a i chytřejší kompakty.

Tento formát vám umožní v počítači fotku mnohem lépe upravit a často dostat i z problematické fotky pěkný výsledný snímek. Za chvilku si řekneme jak.

Zkuste hledat v menu fotoaparátu nastavení „Kvalita obrazu“ nebo podobné, a nastavte focení do RAW, případně do RAW a současně do JPG. A pokud váš přístroj RAW neumí, nastavte si alespoň nejvyšší kvalitu JPG – fotka zabere jen o trochu víc místa na kartě a dostanete mnohem lepší výslednou fotku.

2. Kompozice

Kompozice znamená poskládání jednotlivých prvků a objektů do výsledného snímku. V důsledku toho je kompozice klíčem k uměleckému dílu (no v mém případě alespoň k dobré fotce :-)). Proto byste ji neměli podceňovat. Fotografií se snažíme zachytit nějaký příběh a v ideálním případě by všechno, co na fotce máme, mělo s tímto příběhem souviset nebo ho doplňovat. Záleží samozřejmě i na tom, jak jednotlivé prvky na fotce uspořádáme. To se lehce řekne, ale jak na to?

Uspořádání prvků můžeme provést buď jejich přesunutím, nebo přemístěním fotoaparátu. Asi každý z nás už někdy udělal fotku, kdy fotografované osobě vyrůstá z hlavy třeba strom. 🙂 Přitom stačilo se o pár centimetrů posunout a vyfotit scénu z jiného úhlu. Nebo vyfotíte osobu s brýlemi a díky odleskům jí není vidět do očí. Opět stačilo jen fotit z jiného úhlu.

Existují různá pravidla, jako třeba „Zlatý řez“ nebo třetinová kompozice a pokud chcete, aby vaše fotky „vyprávěly příběhy“, je potřeba tato pravidla znát.

Prostě platí, že dobrá kompozice dokáže udělat ze shluku nezajímavých prvků třeba i umělecké dílo. Na druhou stranu špatná kompozice může zničit snímek, na kterém jsou zachycené ty nejzajímavější předměty. Myslete na to předtím, než stisknete spoušť.

3. Úprava fotek – nebojte se „hejblátek“

Zkusili jste někdy fotku upravit v počítači? Povedlo se vám to? Možná ano, a možná jste se ztratili ve spoustě nastavení a fotka se vám kompletně „rozbila“. Také se mi to stávalo, postupem času jsem si ale vytipoval několik položek, jejichž citlivým nastavením se dají dělat skoro zázraky… 🙂 Šikovnější programy dělají tyto úpravy mimo samotnou fotku, takže máte možnost se případně vrátit k původní fotce a začít znovu (a lépe). Ty méně šikovné to dělají přímo do fotky – udělejte si tedy raději záložní kopii. Jen tak pro jistotu. Použité termíny samozřejmě záleží na programu, který použijete, ale většina výrobců snad používá podobné názvy.

  • Vyvážení bílé – tímhle vždycky začínám. Nastavit fotku tak, aby to co je bílé bylo skutečně bílé je opravdu důležité. Můžete zkusit nějakou automatickou volbu (často podle prostředí kde jste fotku pořídili), nebo programu říct, že „toto“ by mělo být bíle. A on už to zařídí…
  • Úrovně – tahle funkce vám (zjednodušeně řečeno) umožní nezávisle na sobě zesvětlovat a ztmavovat různě světlé a tmavé části obrázku. Můžete tak zesvětlit (nebo ztmavit) stíny, rozjasnit nebe nebo odstranit šedivý opar na fotce. Trochu zkoušení a výsledek stojí za to.
  • Sytost a živost – sytost je skvělá funkce, která zvýrazní všechny barvy. Takže nebe bude modřejší, stromy zelenější, prostě nádhera. Ale nepřežeňte to… 🙂 Živost má podobný efekt, s tím rozdílem, že mění jen ty barvy, které jsou nevýrazné. Neptejte se mě jak je to možné, ale opravdu to funguje. Touto funkcí tak můžete krásně doladit barevnost fotky.

Určitě časem přijdete i na spoustu dalších „hejblátek“, která vám pomohou k lepší fotce, těchto několik které jsem vybral ale udělají službu téměř vždy a hlavně rychle.

Při úpravách fotek buďte velmi opatrní a vždy si výsledek kontrolujte s původní fotkou. Častokrát se mi stalo, že jsem upravoval tak dlouho, až jsem si myslel, že výsledek vypadá dobře – po porovnání s originálem ale byly barvy naprosto nepřirozené a fotka nepoužitelná. Je potřeba zkoušet a zkoušet…

A jedno varování na závěr – nikdy nepracujte s nastaveními Jas a Kontrast. Tyhle volby obvykle nepřinesou nic, co by vaši fotku mohlo zlepšit, ale naopak jí můžete snadno „zlikvidovat“. 😉

4. Ořezávejte

Často se mi stává, že vyfotím něco opravdu úžasného, ale někdo nebo něco se mi do snímku připlete. Zvíře, člověk nebo nějaký prvek, kterého jsem si při focení nevšiml. Není nic jednoduššího takovou část fotky oříznout a zbavit se tak nevhodné části. A je to! 🙂 Tedy samozřejmě pokud tak současně neodstraníme i nějakou důležitou část snímku – to pak nezbývá než hledat jinou, použitelnější variantu záběru.

Občas se také stane, že při focení nedržíme přístroj rovně a objekty na fotce jsou šikmo nebo přímo padají, což nevypadá dobře. Tedy pokud to nebyl záměr… I toto jde opravit – buď můžete ručně fotku natočit (a přitom trochu ořežete), nebo šikovnější programy mají funkci, kdy ukážete co má být svisle a program navrhne jak fotku narovnat.

I nepovedená fotka tak může díky oříznutí získat zajímavý náboj – nebojte se vyzkoušet, co s fotkou udělá, když jí oříznete.

A poslední, bonusový tip:

Snažíte se zachytit atmosféru vánoc? Chcete mít krásnou vzpomínku, když vaše dítko rozbalilo ten nejúžasnější dárek a mít zachycený ten výraz nadšení? Pokud ano, vypněte blesk. Opravdu. Zejména pokud fotíte kompaktním fotoaparátem a nemůžete blesk poslat odrazem (třeba o strop, ale i to nemusí být to pravé), zničíte bleskem atmosféru snímku.

Výsledek totiž bude přesvícený bleskem, fotografovaná osoba Honza Novotny - takhle raději nebude mít nejspíš červené oči a zaniknou všechny detaily přirozeného osvětlení. S bleskem to prostě nebude ono.

A použijte stativ. Pokud ho nemáte, stačí fotoaparát šikovně položit na stůl, židli nebo třeba podložit knihami. Pro focení bez blesku potřebujete delší čas závěrky (tj. jak dlouho fotoaparát snímá scénu) a pohyb ruky by mohl způsobit rozmazání fotky.

Budu rád, když mi napíšete, zda vám moje tipy v něčem pomohly, jestli se vám třeba přes svátky povedlo vyfotit něco zajímavého nebo máte nápad co bychom společně mohli vyfotit. 🙂 A pokud vás trápí nějaký konkrétní problém při focení nebo úpravě fotek, zkuste mi napsat – zkusíme společně najít řešení.

Teď už mi nezbývá než Vám popřát krásné Vánoce, hodně pohody a odpočinku na konci roku, a ještě lepší rok 2016.

Honza Novotný

Honza Novotný PF2016

Statistika nuda je, aneb začala opravdu cena nemovitostí růst?

Statistika nuda je, aneb začala opravdu cena nemovitostí růst?

V poslední době se v novinách objevilo několik článků, ve kterých se píše o tom, jak v ČR, případně v Praze, začala růst cena rezidenčních nemovitostí. Autoři to mají i krásně spočítané: že je to +x% za celou ČR, +y% v Praze, a že je to nový trend, který bude pokračovat, atd. atd. Je tomu ale skutečně tak?

Jsem v tomto směru poměrně nedůvěřivý a rozhodl jsem se tedy podívat se víc do hloubky, jak se aktuálně ceny nemovitostí mění. Moje praktická zkušenost je totiž odlišná – ceny nemovitostí sice rostou, ale jen v určitých lokalitách a u určitých typů nemovitostí. Ceny ostatních nemovitosti buď stagnují, nebo dokonce klesají. A majitelé se diví. Nemůžu se vyjadřovat za celou ČR, ale co se týká Prahy a Středních Čech tak toto platí určitě.

Obvykle citovaný zdroj v těchto článcích je Český statistický úřad, kde jsou publikovaná oficiální čísla – ať už se to týká nabídkových cen (získané z veřejně dostupných nabídek nemovitostí), tak i cen realizovaných. Ty ČSÚ získává z databáze Ministerstva Financí, které je tvořena údaji z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitosti (dříve dani z převodu nemovitostí). Lepší zdroj dat asi není, to je fakt. Problém totiž není v číslech jako takových (asi můžeme předpokládat, že jejich získávání je konzistentní a spolehlivé), ale v jejich interpretaci a především stupni detailu.

Pokud totiž hodnotíme celou Prahu (případně dokonce celou ČR), dostáváme se k tak významnému stupni zjednodušení, že je výsledek pro určení změny ceny konkrétní nemovitosti zcela irelevantní. Podle mé zkušenosti (a teď mluvím o Praze) se odlišně vyvíjí ceny nemovitostí v dobrých lokalitách (např. v Praze části jako Vinohrady nebo Braník), a jinak v lokalitách jako je Černý Most nebo Libuš. Samozřejmě i v rámci těchto lokalit existují „dobré“ adresy, ale je jich menšina. A potvrzují to i další realitní makléři, se kterými jsme měl možnost na toto téma mluvit. V dobrých lokalitách tedy ceny nemovitostí opravdu rostou (ale neplatí to pro všechny nemovitosti v dané lokalitě), naopak ve špatných, problematických lokalitách, ceny spíše stagnují nebo dokonce klesají.

Zjednodušeně to lze ukázat v takovéto tabulce:
Změna cen nemovitostí 2015Co z toho plyne pro vás? Že je mnohem důležitější než kdy dříve vybírat nemovitost nejen podle stavu, dispozice, velikosti, orientace, vybavení apod., ale ve svém výběru zohlednit i konkrétní lokalitu. Je nutné se velmi intenzivně zajímat o aktuální stav vybrané lokality, plánovaný rozvoj a možné problémy – dnes se totiž čím dál více koncentrují jevy, které dříve v nebyly u nás zvykem, nebo jsme si mysleli, že již vymizeli. Mám na mysli různé vyloučené lokality (například v Ostravě mediálně známé Přednádraží, dříve běžná část města), lokality v blízkosti zařízení pro utečence (téma velmi aktuální), místa s vysokou koncentrací menšin apod.

Platí to jak pro nemovitost kterou kupujete pro vlastní bydlení, tak i pro nemovitost na investici. Cena nemovitosti se vyvíjí a i v budoucnu bude vyvíjet v souladu s vývojem ceny nemovitostí v dané lokalitě, což je parametr který nikdo z nás neovlivní (tedy pokud nejste politik… :-)).
VS   hassloch-205538 

Nenechte se tedy zmást „pohádkami“ o zázračném zbohatnutí na nemovitostech, dobrých radách že právě teď je ten správný čas kupovat a dobře si prověřte, jaká je situace v konkrétní lokalitě. A pokud to sami nedokážete, najděte si někoho, komu můžete důvěřovat a nechte si poradit.